Biomasa

 

www.peletizacia.sk

viac informácií na www.peletizacia.sk

Popis a funkcia peletizačnej linky

Vstupný dopravník na balíky slamy
Vstupný dopravník na balíky slamy zabezpečuje transport naložených balíkov slamy z miesta nakladania do rozdružovača.

Rozdružovač a drvič balíkov slamy
Zo vstupného dopravníka prepadávajú balíky slamy do rozdružovača, kde dochádza k rozdružovaniu a drteniu zlisovaných balíkov slamy rotačnými kladivami na frakciu o dĺžke cca 10 mm.

Pneumatická preprava rozdrvenej slamy
Odsávaná rozdrvená slama je sacím potrubím vedená cez cyklónový odlučovač do zásobníka. Cyklónový odlučovač je dvojstupňový. V druhom stupni dochádza k odlučovaniu jemných prachových častíc.

Zásobník rozdrvenej slamy
Z cyklónu pomocou turniketu prepadáva rozdrvená slama do zásobníka, ktorý obsahuje premiešavacie členy proti vzniku klenby z prepravovaného materiálu. V zásobníku sa nachádza rotačný snímač hladiny. Po dosiahnutí požadovaném úrovne dojde k zastaveniu otáčania bubna rozdružovača. V spondej časti zásobníka je umiestnený šnekový podávač určený na reguláciu dávkovania slamy.
Zvlhčovač
Postupným premiešavaním dochádza k homogenizácii spracovávaného materiálu a v prípade potreby
k jeho zvlhčovaniu. Zo šneku materiál prepadáva cez medzičlen do granulátora.

Granulátor – peletovací lis
V granulátore sa rozdrvená slama pretláča cez matricu, čím vzniká výsledný produkt – granulát (pelety) priemeru 10mm. Zaplnenie granulátora je snímané cez odberový prúd pohonu a pri zmene jeho hodnoty dochádza k regulácii otáčok šnekového podávača zásobníka rozdrvenej slamy. Prach z granulátora je odvázaný sacím potrubím. Z granulátora pelety postupujú cez dopravník do chladiaceho dopravníka.

Dopravník peliet
Dopravník peliet kontinuálne transportuje pelety z granulátora do potrebnej výšky .

Chladič a triedič
Z dopravníku sa pelety dostávajú do protiprúdového chladiča kde postupne vychladia. V chaldiči je umientnení snímač, kotrý v prípade naplnenia chladiča pustí vyprázdnenie peliet na triedičku. Triedič slúží na oddelenie odrolu od peliet. Takto oddelení odrol sa dostane cez truniket naspäť do pneumatického odsávania.

Elektroovládanie
Elektroovládanie zabezpečuje chod celého procesu výroby a vzájomnú koordináciu jednotlivých zariadení peletovacej linky. Ovládanie je riešené dotykovým displeyom a centrálne z rozvodnej skrine osadenej potrebnými komponentmi.

Filter
Filter slúži na odlučovanie jemných prachových častič. Jemný prach po odlučovaní sa dostane cez medzikus naspäť do systému odsávania.

 

 

  • RASL, s.r.o.
    Mobil: 00421 903 657 516
    Tel./Fax: 00421 35 6432 202
    E-mail: rasl@rasl.sk
    Web: www.rasl.sk