Biomasa

 

Agropelety

Agropelety sú vhodné na spaľovanie v kotloch ústredného kúrenia domácností a tiež v kotloch malých a stredných teplárenských prevádzok. Ide o minibrikety valcovitého tvaru, ale aj iných tvarov malých rozmerov, s priemerom 5-15mm a dĺžkou 20-40mm. Ich rozmery sú volené podľa požiadaviek konštruktérov a spotrebiteľov. Agropelety sa vyrábajú z biomasy rastlín, pričom hmota určená na výrobu peliet musí byť rozdrvená a usušená. Agropelety sú vyrobené zo pšeničnej, jačmennej  alebo repkovej slamy. Slama je CO2neutrálna, t.j. pri jej spaľovaní  sa vyprodukuje len toľko CO2 , koľko sa ho nazhromaždilo počas rastu . Z pôdy sa do slamy dostáva 5 až 6% sušiny, ktorú tvoria prijaté anorganické látky, ktoré po spálení tvoria popol. Vlhkosť slamy ako paliva sa má pohybovať okolo 12% – 15%. So zvyšujúcim sa obsahom vlhkosti v slame sa znižuje jej výhrevnosť. Zvýšenie obsahu vlhkosti v slame o 10% znižuje jej výhrevnosť o 2Mj.kg-1, resp. o 0,56 kwh.kg-1.

Výhody slamy ako zdroja energie sú:

 • Vysoká výhrevnosť slamy, porovnateľná s hnedým uhlím a drevnou hmotou
 • Nízke  a stabilné výrobné náklady na výrobu slamy, stabilná cena peliet zo slamy
 • Popol slamy sa môže použiť ako hnojivo

 

 

 

 

Pelety z poľnohospodárskej biomasy majú nasledujúce vlastnosti:

 • Priemer: 8,10 mm
 • Dĺžka: 10 – 50 mm
 • Objemová hmotnosť: 600 – 650 kg/m3
 • Vlhkosť: 5 – 10 %
 • Výhrevnosť: 4,4 – 4,7 kw/kg
 • Obsah popola : 5 – 7%

V dôsledku veľkého, aktuálne nevyužitého množstva slamy , slúžiaceho ako základná surovina na výrobu agropeliet,  z dlhodobého hľadiska môžeme očakávať stabilnú cenovú hladinu agropeliet.

 

 

 • RASL, s.r.o.
  Mobil: 00421 903 657 516
  Tel./Fax: 00421 35 6432 202
  E-mail: rasl@rasl.sk
  Web: www.rasl.sk