Biomasa

 

Linka na výrobu agropeliet

Stručný popis linky na výrobu peliet zo slamy  (viac na www.peletizacia.sk )

Slama v balíkoch ( hranatých alebo valcových ) sa ukladá na reťazový dopravník, ktorý ju prepravuje
do drviča a rozdružovača balíkov ROTOGRIND , ktorý ju nadrví na potrebnú frakciu 5- 10 mm.

Rozdrvená slama postupuje pomocou transportného ventilátora do zásobníka cez cyklón, ktorý oddelí transportujúci vzduch od drte. Drť vstupuje do zásobníka cez rotačný dávkovač. V zásobníku miešacie rameno zabezpečuje rovnomerné plnenie a rovnomerné vyprázdňovanie. V nádrži pomocou ultrazvukového snímača je zabezpečené meranie hladiny drte. Údaj hladiny je zobrazovaný na ovládacom paneli granulátora.

Zo zásobníka drť do granulátora podáva dávkovací šnek a rotačný dávkovač. Pohon dávkovacieho šneku je pomocou frekvenčného meniča. Množstvo určuje obsluha parametrom zobrazovaným na ovládacom paneli granulátora. Na dávkovací šnek je namontované vlhčenie drte. Na základe odmeranej vlhkosti je možné nastaviť pomocou parametra požadovanú vlhkosť. Riadenie zabezpečí automatické prispôsobenie vlhčenia podľa dodávaného množstva.

Rozbeh elektromotora granulátora je riadený softštartérom. Ovládanie umožňuje aj spätný chod. Tento pohyb slúži na uvoľnenie zahlteného granulátora. Riadenie sledovaním odoberaného prúdu upravuje dodávané množstvo drte tak, aby nedošlo k prekročeniu nastavenej prúdovej hranice.

Od granulátora pásový dopravník zabezpečuje odsun peliet do chladiča. Cez chladič je preháňaný chladiaci vzduch pomocou ventilátora. Odsatý vzduch prechádza cyklónom, ktorý oddeľuje pevné časti. V chladiči sú sledované dve úrovne hladiny. Po dosiahnutí spodnej hladiny je signalizované pre obsluhu, že je možné spustiť vyprázdnenie. Pri dosiahnutí hornej hladiny je signalizovaná nutnosť začatia vyprázdňovania. Ak do piatich minút nedôjde k zapnutiu vyprázdňovania, riadenie postupne zastaví linku.

Na vyprázdňovanie chladiča slúži šnek, ktorý pelety posúva na vibračný triedič. Vytriedené pelety postupujú ďalej expedičným dopravníkom. Vyprázdňovanie je možné spustiť iba zásahom obsluhy, aby nedošlo k tomu, že sa spustí vyprázdňovanie, keď nie je pristavené odberné vozidlo.

Nastavenie parametrov a vizualizáciu stavu linky zabezpečí ovládací panel umiestnený pri granulátore. Vizualizácia je farebná s dotykovou obrazovkou.

Riadenie je možné doplniť o meranie celkového odberu a algoritmom na zabezpečenie neprekročenia nastaveného prúdového obmedzenia. Pri nastavenej prúdovej hranici riadenie v prípade rozbehnutej linky odstaví vstupnú časť, prípadne preruší vyprázdňovanie aby odber neprekročil limitné hodnoty. V prípade ak nie je niektorá časť linky rozbehnutá, a odber je blízko hraničného bodu, blokuje jeho spustenie do doby kým nie je dostatočná rezerva v odbere prúdu na rozbeh.

V prípade ohrozenia obsluha pomocou ovládacích prvkov CENTRAL STOP môže zastaviť chod linky.

 

  • RASL, s.r.o.
    Mobil: 00421 903 657 516
    Tel./Fax: 00421 35 6432 202
    E-mail: rasl@rasl.sk
    Web: www.rasl.sk