Oznamy

 

www.peletizacia.sk

Spustili sme novú webovú stránku, zameranú na peletizáciu agrobiomasy  www.peletizacia.sk

www.peletizacia.sk

Peletovanie je progresívny spôsob zhutňovania podrvenej hmoty. Pelety sa vyrábajú v špeciálnych peletovacích lisoch.

V procese peletizácie v danom časovom okamihu vzniká naraz viac pelet. Hlavným pracovným nástrojom je lisovacia matrica, cez ktorú je lisovaný materiál tlačený pomocou závitovky alebo kladiek, ktoré materiál zhutňujú.

Pri peletovaní vzniká teplo – približné 120 C0, pri ktorom dôjde k zmäkčeniu lignínu. Teplom sa lignín dostáva do plastického stavu a po vychladnutí spôsobí ako spojivo. Nevyhnutnosťou výrobného procesu je chladenie peliet po výstupe z matrice, pretože až po vychladnutí na jej povrchu získava peleta požadovanú pevnosť a trvanlivosť.

Najdôležitejšou vlastnosťou peliet je ich objemová hmotnosť. Pokiaľ objemová hmotnosť vstupného materiálu – slamy – je v rozmedzí  80 – 150 kg/m3 objemová hmotnosť peliet je v priemere 500-650 kg/m3. Pelety sú materiálom dlhodobo skladovateľným. Pelety by mali byť skladované na suchom mieste, chránené pred zrážkami a vlhkosťou.

Úprava slamy do formy peliet má vplyv na nárast ceny paliva. Optimálna vlhkosť, hustota a tvar peliet ale eliminujú vplyv vyššej ceny. Súčasne sa ušetrí v nákladoch za dopravu, ktoré by mali poklesnúť asi na jednu štvrtinu.

V súčasnosti v stále širšej miere sa začínajú ušľachtilé energonosiče uplatňovať aj v stredne veľkých a veľkých energetických zariadeniach.

Využívanie peliet na energetické účely prináša nasledovné výhody:

 • Lepšie skladovanie materiálu, menšia požiadavka na veľkosť skladovacích priestorov
 • Prostredníctvom vyššej objemovej hmotnosti je možná preprava väčšieho množstva naraz
 • Lepšia a ľahšia manipulácia s materiálom
 • Vykurovací proces je možné plne automatizovať

 

 

 

 • RASL, s.r.o.
  Mobil: 00421 903 657 516
  Tel./Fax: 00421 35 6432 202
  E-mail: rasl@rasl.sk
  Web: www.rasl.sk