Oznamy

 

Biomasa otvára družstvám nové možnosti – Roľnícke noviny 08.02.2012

Článok v roľníckych novinách č. 22 zo dňa 08.02.2012 o biomase a peletizácii

biomasa otvara druzstvam nove moznosti pd sokolce rasl sro

 

stiahnuť článok v pdf formáte RN22 biomasa otvara druzstvam nove moznosti

Biomasa otvára družstvám nové možnosti podnikania

Firma RASL, s. r. o. ( do decembra 2011 pod názvom RAPPA – Služby,s.r.o. ), pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Okruh jej pôsobenia sa zameriava predovšetkým na predaj a servis poľnohospodárskej techniky a poskytovania služieb. Taktiež, už asi štvrtý rok sa spoločnosť venuje výrobe a spracovaniu biomasy vo forme agropeliet. Poskytuje tiež služby v oblasti poradenstva, dodávky technológií a montáže peletizačných liniek.

Slama, seno, či ostatný odpad z produkcie poľnohospodárskej výroby. Všetky tieto suroviny vytvárajú vhodný potenciál pre výrobu ekonomicko-ekologickej energie. Jednou z ciest je i výroba granulovaných peliet. Práve ňou sa pustili v PD Sokolce.

Ako v rozhovore pre týždenník ROĽNÍCKE NOVINY uviedol predseda PD Sokolce, Ing. Peter Lelkes, s firmou RASL, s.r.o. má družstvo už viacročné veľmi dobré skúsenosti týkajúce sa predaja a servisu rôznej poľnohospodárskej techniky. „Naša otvorená spolupráca postupom času prerástla do dôvery, takže keď nás oslovili s návrhom na ďalšiu spoluprácu v oblasti výroby granulovaných peliet, neváhali sme. Po podrobnej analýze sme zistili, že z našej súčasnej výmery obilnín, ktorá je takmer 3000 ha, nebude problém linku na výrobu peliet zásobovať,“ necháva sa počuť Ing. Lelkes. Navyše je v súčasnej dobe po tomto segmente dosť vysoký dopyt, a tak ani problém s predajom nehrozí. „Nie, že by sme nevedeli spotrebovať vyrobené pelety, no v rámci výhodných finančných podmienok sme sa rozhodli drvivú väčšinu výroby predať. Pre vlastnú spotrebu si v súčasnosti nechávame len asi 1 %,“ dodáva predseda.

Dvojnásobný výkon

Linka má za sebou prvé tri mesiace skúšobnej prevádzky, a zatiaľ s ňou v Sokolciach nemali žiadne problémy. „Jej hodinová výkonnosť sa pohybuje v rozmedzí od 700 po 1000 ton, v závislosti na kvalite vstupnej suroviny,“ rozpráva Ing. Lelkes, a to sa už o slovo hlási Ing. Karol Kecskés, konateľ spoločnosti RASL, s.r.o. „Na výkon linky vplýva viacero faktorov, ktoré následne ovplyvňujú i kvalitu. A tá je v rámci výslednej štruktúry a pevnosti peliet dôležitá. Vstupný materiál, v našom prípade slama, by nemal prekročiť vlhkosť 20 %. Ideál predstavuje 13 až 14 %. Na druhej strane ani príliš nízka vlhkosť nie je vyhovujúca. Hranica v tomto smere sa pohybuje niekde na úrovni 8 až 9%,“ vysvetľuje Ing. Kecskés.

Ako už bolo spomenuté, linka v súčasnej dobre vyprodukuje za jednu hodinu takmer jednu tonu peliet. Pracuje prakticky nepretržite, šesť dní v týždni po cca 22 hodín, nakoľko i denná údržba si vyžaduje istý čas. Mesačne tak vyprodukuje priemerne 400 ton peliet. To by však už onedlho malo byť minulosťou. „Uvažujeme o zdvojnásobnení súčasného výkonu, necháva sa počuť Ing. Lelkes. „Výrobná linka bola už projektovaná s tým, že sa po skúšobnej dobe dodá ešte jeden granulátor, na ktorý zatiaľ čaká voľné miesto.“

Referenčný podnik

Poľnohospodársky podnik Sokolce celkovo hospodári na zhruba 7000 ha. Svojou rozlohou, ale i živočíšnou výrobou patrí v okolí medzi najväčšie podniky. O strojoch či zariadeniach ktoré používajú vedia teda podať hodnoverné referencie. „V nadväznosti na dobré vzťahy a roky spolupráce sa pre nás tento podnik stal akýmsi referenčným, kde si overujeme kvalitu našich služieb. Podnik nám nastavuje určité pomyselné zrkadlo, v ktorom vidíme naše silné, ale i tie slabšie stránky. Predstavuje pre nás rovnocenného partnera, na ktorého sa môžeme v každom ohľade spoľahnúť. Samozrejme, že táto lojalita je obojstranná,“ opisuje Ing. Kecskés vzájomné dobré vzťahy. „Čo sa samotného segmentu distribúcie peletizačných liniek týka, sme v podstate na začiatku. Pred štyrmi rokmi sme začali s dodávkami jednotlivých komponentov pre bioplynové stanice a linky na výrobu peliet. Postupne sa požiadavky zvyšovali, až sme sa rozhodli dodávať kompletné zariadenia. PD Sokolce teda pre nás predstavujú prvý podnik, kde sme mali tú česť dodať kompletnú linku. Veľkým zadosťučinením, je pre nás to, že počas realizácie jej výstavby prebehli všetky práce ľahko, dodržali sa všetky termíny a dodnes okrem bežných údržieb nebol potrebný žiadny väčší opravárenský zásah.“

V súčasnosti sa využívanie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely využíva čoraz viac. Čo sa konkrétne výroby agropeliet týka, jedná sa o zvlášť zaujímavý obchod, nakoľko ide zatiaľ o nedostatkový tovar. V rámci podpory naštartovania tohto biznisu majú dokonca i finálny odberatelia záujem na spolufinancovaní týchto projektov. Výhodné zmluvy, garantované odkúpenie produkcie a rôzne ďalšie výhody stavajú podniky do veľmi výhodnej pozície.

Samozrejme, výhodnosť týchto investícií je podmienená dostatočným množstvom odpadového poľnohospodárskeho materiálu. „Na Slovensku je množstvo podnikov, ktoré ešte donedávna malo silnú živočíšnu výrobu. V súčasnosti jej pokles spôsobil obrovský prebytok nevyužitého materiálu, ktorý by bol ideálny práve na výrobu peliet, či už v pre vlastné využitie v podniku alebo na predaj. Družstvám tak biomasa otvára nové možnosti podnikania. My ponúkame linky od výkonu cca 700 kg za hodinu a viac. Dokážeme dodať zákazníkovi celú technológiu na mieru do jeho podmienok. Samozrejmosťou je tiež záručný a pozáručný servis,“ dodal na záver rozhovoru Ing. Kecskés.

 

 

  • RASL, s.r.o.
    Mobil: 00421 903 657 516
    Tel./Fax: 00421 35 6432 202
    E-mail: rasl@rasl.sk
    Web: www.rasl.sk