Oznamy

 

Oznámenie o zmene názvu spoločnosti na RASL, s.r.o. od 28.12.2011

Oznámenie o zmene názvu spoločnosti RAPPA – Služby, s.r.o.

Vážený obchodný partner,
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 28.12.2011 sa mení obchodné meno našej spoločnosti z pôvodného názvu
RAPPA – Služby s.r.o.
na nový názov spoločnosti
RASL, s.r.o.

Nový názov vznikol v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja našej spoločnosti ako zjednodušená skratka pôvodného
názvu RAppa SLužby.
Cieľom tejto zmeny je predovšetkým odlíšiť sa od konkurencie a zjednodušiť komunikáciu so zahraničnými partnermi.
Mení sa len názov spoločnosti, všetky ostatné údaje spoločnosti (sídlo spoločnosti, telefónne a faxové kontakty, web, emailové adresy, identifikačné údaje  – IČO, DIČ, IČ  DPH, bankové spojenie) zostávajú nezmenené.
Táto zmena nemá vplyv na naše obchodno-právne vzťahy a teda všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce ostávajú zachované bez zmien.
Chceme Vás týmto požiadať, aby ste premietli túto zmenu vo Vašej databáze a od 28.12.2011 v písomnou styku s nami používali výlučne nové údaje.
Týka sa to predovšetkým vystavovania daňových dokladov, kde všetky faktúry so zdaniteľným plnením od 28.12.2012 vystavené s pôvodným názvom firmy budeme nútení vrátiť na prepracovanie.
Veríme, že touto zmenou prinesieme transparentnejšiu komunikáciu a že tento krok budete vnímať pozitívne.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
V Nových Zámkoch dňa 28.12.2011
Ing. Karol Kecskés
konateľ spoločnosti
Súbor na stiahnutie vo formáte PDF: Oznámenie o zmene názvu na RASL, s.r.o.
  • RASL, s.r.o.
    Mobil: 00421 903 657 516
    Tel./Fax: 00421 35 6432 202
    E-mail: rasl@rasl.sk
    Web: www.rasl.sk